Chránime výnos Vašich investícií

IN Equity Slovakia
Za našou spoločnosťou stoja ľudia s bohatými skúsenosťami zo zahraničných investičných spoločností. Sme regulovaným subjektom, ktorý podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska. Poskytujeme kompletný klientsky servis od založenia vkladového účtu až po výber poslednej hotovosti z účtu. Staráme sa o celkový vývoj portfólia, zadávame individuálne investičné pokyny podľa želania klienta a riešime ďalšie požiadavky našich klientov súvisiace s ich investíciami.
Naše portfólia

REPO
Zameranie na investičné nástroje spojené s atraktívnymi úrokovými sadzbami v EÚ a na rozvíjajúcich sa trhoch.
BALANC
Zameranie na globálne ETF/OPF v kombinácii s dlhopisovou zložkou, ktorej cieľom je ochrana majetku, zníženie rizika a volatility.
DIVIDEND
Zameranie na tituly vyplácajúce pravidelné dividendy v rámci akciových či dlhopisových titulov (i ETF).
GLOBAL EQUITY MARKET
Plošná stávka na hlavné motory globálnej ekonomiky a rozvíjajúcich sa trhov + individuálna stávka na potenciálny rastový sektor.
PROFIT SHARE
Plošná stávka na hlavné motory globálnej ekonomiky a rozvíjajúcich sa trhov + individuálna stávka na potenciálny rastový sektor.
HOSPODÁRSKY CYKLUS
Zameranie na nadchádzajúcu fázu ekonomického cyklu s cieľom participovať na raste v každej fáze vývoja ekonomiky.
GLOBAL DIVIDEND SHARE
Cieľom tohto portfólia je najmä generovanie atraktívneho dividendového príjmu a dlhodobého zhodnotenia kapitálu.
Naši partneri
IN Equity Slovakia má tú česť spolupracovať s finančnými spoločnosťami, ktoré sú uznávané a významné vo finančnom a investičnom sektore už mnoho rokov. Našimi produktovými partnermi sú Franklin Templeton, Patria Finance a ČSOB, s ktorými zdieľame spoločné hodnoty a snahu poskytovať našim klientom kvalitné produkty a najlepšie služby.Pomôžeme Vám