Naši ľudia

Ing. Ľuboš Áč

Predseda predstavenstva

Riadiť obchodníka s cennými papiermi? V čase, keď som úspešne ukončil svoje vysokoškolské štúdium v obore FBI (financie, bankovníctvo, investovanie) na UMB v Banskej Bystrici som ani len nesníval o tom, že sa raz postavím do čela takejto významnej finančnej inštitúcie a budem sa podieľať na plnení investičných cieľov našich klientov. Medzi týmito 2 míľnikmi však bola dlhá cesta, v rámci ktorej som zbieral skúsenosti v londýnskych investičných bankách či luxemburských správcovských spoločnostiach. Moje jazykové znalosti mi umožnili riešiť investičné potreby klientov z celého sveta, naučiť sa počúvať ich potrebám a podieľať sa na budovaní ich majetku. Pred návratom na Slovensko som v rámci krátkej „českej“ anabázy spoznal skupinu ľudí, s ktorými som zdieľal rovnaké princípy v rámci pohľadu na život a business. Slovo dalo slovo a už takmer 10 rokov fungujeme v spoločných projektoch, zameraných na zveľadovanie majetku našich klientov. Vždy som tvrdil, že je to o ľuďoch a ich mentálnom nastavení. S mojimi spolupracovníkmi sa stretávame v práci pravidelne a práve variabilita našich činností zabezpečuje, že každý de prinesie niečo nové a obohatí nás o nové skúsenosti. Tie následne pretavíme do každodennej aktivity a výsledkom sú spokojní klienti. To je kolobeh, ktorý ma baví....

Bc. Karel Černín

Člen predstavenstva

Viac ako 25 rokov skúseností z medzinárodného prostredia finančných, technologických a telekomunikačných spoločností v kombinácii s celoživotnou túžbou vytvoriť niečo podľa vlastných predstáv vyústili pred 10 rokmi do projektu, ktorého ďalším významným míľnikom je In Equity. Mojím cieľom je spojením ľudskosti, technológií, know-how a etiky vybudovať významného a jedinečného hráča na kapitálovom trhu Slovenska a Českej republiky. Túto ambíciu môžem mať len vďaka kolegom, ktorých mám okolo seba. Stále nerozumiem, aké cesty nás všetkých spojili, ale je krásne, keď sa toľko rôznych, inteligentných a zanietených ľudí zapojí do projektov, ktoré majú pre nás zmysel. Mojou úlohou je len udržiavať atmosféru a občas odstrániť kameň z cesty... Nikdy sme neboli najväčší na trhu ani najbohatší, ale to, čo chceme, je byť najinovatívnejší a jednoducho najinteligentnejší... To potom prináša radosť nám aj všetkým okolo nás. Teším sa na nové nápady od každého kedykoľvek.

Tomas V. Michalek

Investičný analytik

Z 59 rokov môjho života je 33 rokov v investičnom bankovníctve a na finančných trhoch. Stále je to jazda. Celý svoj pracovný život sa zaujímam o burzové investície, ekonomické analýzy a finančné trhy. Od roku 2010 sa venujem poradenstvu v oblasti investičného bankovníctva a podnikových financií. Som poradcom v oblasti štruktúrovania akcií, dlhopisov a predaja - marketingu.

Petra Hutníková

Compliance Officer

V rámci svojej profesionálnej kariéry vo finančníctve som si prešla už takmer všetkými profesiami. Od klientskej poradkyne, ktorá rieši bežné požiadavky investorov až po manažérku spoločnosti, zodpovednú za riadny chod viacerých oddelení. Každá z týchto pozícií ma naučila niekoľko vitálnych a pre business potrebných vecí, ale aj po 20 rokoch v investičnej brandži zisťujem, že aktuálna doba a neustále inovácie nás stále nútia sa vzdelávať a tvoriť nové veci, ktorými sa odlíšime od ostatných. Práve dlhoročné skúsenosti z administratívy, legislatívnych procesov a komunikácie s regulátormi trhu vyústili v súčasnú pozíciu, v rámci ktorej dohliadam na fungovanie obchodníka z právneho hľadiska. Pre mňa platí, že na konci dňa musí byť celý proces fungovania jednotlivých segmentov tohto podnikateľského subjektu v súlade so smernicami EÚ i národnými zákonmi. Tomu podriaďujem celú svoju pracovnú činnosť, pretože verím, že len subjekt spĺňajúci všetky pravidlá nastavené regulátorom dokáže byť v tejto oblasti úspešný. Mám veľké šťastie, že moji kolegovia zdieľajú rovnaké hodnotové názory a môžeme sa spoločne podieľať na budovaní úspešnej spoločnosti.

Ing. Roman Havrlant

Vedúci CZ pobočky

Svoju pracovnú kariéru som začal v jednej z najväčších finančných skupín v Českej republike, kde som 19 rokov pracoval na rôznych pozíciách vrátane manažérskych. Na obdobie 5 rokov som prešiel do spoločnosti, ktorej hlavnou činnosťou bola správa zvereného nehnuteľného majetku. Počas týchto rokov som zistil, že správne počúvanie mi dáva potrebnú pokojnú silu a energiu spoluvytvárať svoje okolie a s pokorou sa podieľať s kvalitnými ľuďmi na budovaní prostredia, v ktorom chcem stráviť ďalšiu časť svojho života.

Ing. Marek Kuchař

Business analytik

Pracovat pro obchodníka s cennými papíry na pozici interního analytika bylo mým cílem již od počátku studia na vysoké škole. Na svět se dívám velmi racionálně, vše analyzuji z mnoha směrů a snažím se vždy vydedukovat a najít to nejoptimálnější řešení daného zadání či vzniklé situace. Mnou vystudovaný obor, finance, je i mým koníčkem. V průběhu studia na střední a vysoké škole jsem věnoval většinu svého volného času problematice a analýze globálních finančních trhů a mám radost, že mohu přispět svými znalostmi a dovednostmi ke společným cílům naši společnosti. Mou vášní je sport, matematika a hudba. Upřednostňuji dlouhé běhy a horskou turistiku. Jsem velmi rád, že mohu být součástí skvělého týmu upřímných lidí, kteří sdílejí své hodnoty a cíle.

Pomôžeme Vám